Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi