Araştırma Görevlilerinin Eylem Kimlikleme Biçimleri

Muhammed TURHAN, Yusuf Celal EROL

Öz


Araştırma görevlilerinin meslek hayatlarında yaptıkları eylemleri nasıl kimliklediklerini inceleyen bu çalışmada, araştırma görevlilerine 19 mesleki eylemi içeren bir anket formu verilmiş ve anket formunda yer alan eylemleri kimliklemeleri istenmiştir. En yüksek üst düzey kimliklenen eylemlerin, bilimsel toplantılara katılmak, yüksek lisans veya doktora dersi almak, tez veya seminer sunumlarında dinleyici olmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak eylemlerinin olması bu eylemlerin asli görev olarak görüldüğünü göstermektedir. Araştırma görevlileri akademik gelişimlerine de önem vermektedirler. En fazla alt düzey kimliklenen eylemler, fakülte, bölüm veya enstitünün verdiği idari işleri yapmak, sınav kâğıtlarını okumak ve notları girmek, ders ve sınav programı hazırlamak, sosyal etkinliklerde görev almak ve törenlerde görev almak eylemleridir. Araştırma görevlileri, bu eylemleri yerine getirirken güdülenmişlik seviyeleri istenilen düzeyde değildir. Araştırmada akademik eylemlerin yüksek oranda üst düzey kimliklendiği, bununla birlikte de idari eylemlerin alt düzey kimliklenme eğiliminde olduğu görülmüştür. Araştırma görevlileri, kendi görevleri olarak görmedikleri eylemleri alt düzey kimlikleme eğilimindedirler.

Anahtar Kelimeler: Araştırma görevlileri, Eylem, Eylem kimlikleme.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.