Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Bilgileri

Didem KARAKAYA CIRIT

Öz


Bu araştırmanın amacı, farklı sınıf seviyelerindeki Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının (FBÖA) yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilgilerini belirlemektir. Araştırmaya, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliğinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 36 (25 kız ve 11 erkek) FBÖA katılmıştır. Farklı sınıf seviyelerindeki öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilgilerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan test ve test’in uygulanmasından sonra bireysel yarı-yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yeterli bilgilerinin olmadığını göstermiştir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.