Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 30, Sayı 1 (2018) 05337366614 Öz
Uğurhan Kutbay, Ugurhan Kutbay
 
Cilt 29, Sayı 1 (2017) 23 Ekim 2011 Van Depreminde Ağır Hasar Alan Yapının Güçlendirme Önce ve Sonrasının Analitik İncelenmesi Öz
Murat Bikçe
 
Cilt 30, Sayı 1 (2018) 3 Boyutlu Yazıcı Kullanılarak Üretilen Bal Peteği Sandviç Kompozitlerin Basma Yükü Altındaki Performanslarının Araştırılması Öz
Murat Yavuz SOLMAZ
 
Cilt 31, Sayı 1 (2019) 3B Yazıcı ile PLA Malzemeden Üretilmiş İnce Kirişlerin Yazdırma Yönelim Açısının Doğal Frekansa Etkisii Öz
Tuğçe Tezel, Gökmen Atlıhan, Volkan Kovan, Eyüp Sabri Topal
 
Cilt 32, Sayı 2 (2018) 4,4'-Diaminobifenil’in Yumuşak Çeliğin Hidroklorik Asitteki Korozyonuna Karşı İnhibisyon Etkisi ve Kuantum Hesaplamaları Öz
Reşit Yıldız, ilyas Dehri
 
Cilt 32, Sayı 2 (2018) 60 GHz mm-Dalga Bandı için Üç Boyutlu Bina İçi Büyükölçek ÇGÇÇ Kanal Modelleme Öz
BARIŞ YÜKSEKKAYA
 
Cilt 32, Sayı 2 (2018) 802.15.4 Tabanlı Sensör Düğümü Tasarımı ve Geliştirilen Kablosuz Sensör Ağ Uygulama Ortamı: FıratZigBee Öz
Yetkin TATAR
 
Cilt 30, Sayı 1 (2018) AA 2024 ALAŞIMININ V-BÜKME İŞLEMİ SONRASINDA GERİ ESNEME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öz
Ulaş ÇAYDAŞ, Hakan GÜRÜN, Onur ÇAVUŞOĞLU, Cebeli ÖZEK, Mahmut ÇELİK
 
Cilt 32, Sayı 2 (2018) AA Kıyıcı Beslemeli Bir Fazlı Asenkron Motor Hız Kontrolü Öz
Zeynep Bala DURANAY, Hanifi Güldemir
 
Cilt 29, Sayı 1 (2017) Adıyaman İlinde Yatay Düzleme Gelen Global Güneş Işınım Değerlerinin Ampirik Modeller ile Geliştirilmesi Öz
Mehmet Ali Kallioğlu, Umut Ercan, Ali Serkan Avcı, Hakan Karakaya, Ayla Durmuş
 
Cilt 30, Sayı 1 (2018) Adli Bilişim Açısından Ses İncelemeleri Öz
Aytuğ BOYACI
 
Cilt 28, Sayı 2 (2016) Adli Bilişim Mühendisliği Müfredatı ve Gereksinimleri Öz   PDF
Erhan AKBAL, Mustafa Kaya, Şengül Doğan
 
Cilt 30, Sayı 1 (2018) AISC 360-10 Ve Türk Deprem Yönetmeliğine Göre Çelik Yapıların Tasarımı Öz
Sedat SAVAŞ
 
Cilt 29, Sayı 1 (2017) Akım Taşıyıcılar Kullanılarak İndüktörsüz Bir Transformatör Gerçeklemesi Öz
Yavuz SARI
 
Cilt 29, Sayı 1 (2017) Android ve Web Tabanlı Latin – Göktürk Yazı Sistemi Dönüştürücü Yazılımı Öz
Tuğrul Çavdar
 
Cilt 30, Sayı 1 (2018) Anlamsal Web Kullanılarak İlaç Ontolojisi Çıkarılması Öz
Osman ALTAY, Mustafa ULAŞ
 
Cilt 32, Sayı 2 (2018) Arıza Teşhisi için Bulanık Otomata Yöntemi Öz
Orhan YAMAN, Ebru KARAKÖSE, İlhan AYDIN, Mehmet KARAKÖSE, Erhan AKIN
 
Cilt 29, Sayı 1 (2017) Asenkron Motorun Histeresiz Denetleyici Tabanlı Doğrudan Moment Denetimi Öz
Ahmet GÜNDOĞDU, Beşir DANDIL, Fikret ATA
 
Cilt 29, Sayı 1 (2017) Asmolen Döşeme Sistemlerinde Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Davranışı Hususunda Genel Bir Değerlendirilme Öz
Hümeyra ŞAHİN, Kürşat Esat Alyamaç
 
Cilt 28, Sayı 2 (2016) Astragalus angustifolius, Artemisia ve Juncus Effusus'un Uranyum ve Toryum için Biyoakümülatör Özellikleri Öz   PDF
Leyla Kalender
 
Cilt 32, Sayı 2 (2018) Atık Bor İçeren Asfalt Betonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Öz
Mustafa KESKİN, Murat KARACASU
 
Cilt 28, Sayı 2 (2016) Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Betonun Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Karbonatlaşmanın Etkisi Öz   PDF
Leyla Gülan, Servet Yıldız, Oğuzhan KELEŞTEMUR
 
Cilt 30, Sayı 1 (2018) Atık Su Yönetimi için Bütünleşik Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi Öz
Mehtap Dursun
 
Cilt 31, Sayı 1 (2019) Atık Taş Tozları ile Üretilen Harçların Dayanım ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması Öz
NUSRET BOZKURT, Erden Ozan KARACA
 
Cilt 29, Sayı 1 (2017) Barit, Diatomit, Silis Dumanı ve Uçucu Kül Katkılı Betonların Yüksek Sıcaklık Etkisi Altındaki Davranışları Öz
Yüksel ESEN
 
Toplam 196 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>